Delårsrapport 1, Q1 2003

Fortsatta styrkebesked

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgicktill 19,13 kr (14,59 kr)
  • Förvärv i Spanien och Holland