Bokslutskommuniké 2002

2002 – Ännu ett starkt år

 • Nettoomsättningen ökade till 1.944,2 Mkr (1.677,1 Mkr)
 • Tillväxten uppgick till 15,9% varav 8,8% var organisk
 • Resultatet efter finansnetto ökade till 155,0 Mkr (122,3 Mkr)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 32,9 Mkr (14,7 Mkr)
 • Vinsten per aktie ökade till 18,01 kr (14,24 kr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kr/aktie (4,25 kr/aktie)
 • 21,7% av aktierna i norska Jøtul ASA förvärvades
 • Tre förvärv med en sammanlagd årsomsättning på cirka 75 Mkr genomfördes under 2002 och inledningen av 2003
  • REBA, specialiserat på element för maskinindustrin
  • Danotherm Electric A/S (80%), specialiserat på elektriska belastningsmotstånd
  • Finohm, en mindre verksamhet inom samma verksamhetsområde som Danotherm