Delårsrapport 3, Q3 2001

 

  • Kraftig tillväxt – nettoomsättningen ökade till 1.142,8 Mkr (875,0 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 66,3 Mkr (60,2 Mkr) exklusive SPP
  • Två förvärv genomförda hittills i år
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 13,08 kr (11,79 kr) exklusive SPP