Delårsrapport 2, Q2 2001

 

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 745,2 Mkr (582,3 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 35,1 Mkr (33,2 Mkr) exklusive SPP
  • Förvärv av Roslagsspisen
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 12,58 kr (11,49 kr) exklusive SPP