Delårsrapport 1, Q1 2001

 

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 355,7 Mkr (292,9 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 16,2 Mkr (16,1 Mkr)
  • Förvärv av Roslagsspisen
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 14,73 kr inkl överskottsmedel från SPP och till 12,59 kr (11,34 kr) exkl SPP