Bokslutskommuniké 2000

 

  • Helårsomsättningen ökade till 1.304,2 Mkr (1.168,2 Mkr)
  • Helårsresultatet efter finansnetto ökade till 124,0 Mkr inkl överskotts- medel från SPP på 17,4 Mkr och till 106,6 Mkr (94,1 Mkr) exkl SPP
  • Vinsten per aktie uppgick till 14,67 kr inkl överskottsmedel från SPP och till 12,54 kr (10,92 kr) exkl SPP
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,75 kr/aktie (3,00 kr/aktie) Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 429,2 Mkr (358,1 Mkr)
  • Fjärde kvartalets resultat efter finansnetto uppgick till 47,7 Mkr inkl överskottsmedel från SPP och till 46,4 Mkr (40,4 Mkr) exkl SPP
  • Sex förvärv med en sammanlagd årsomsättning på 140 Mkr har genomförts under året