Delårsrapport 3, Q3 2000

 

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 875,0 Mkr (810,1 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 76,3 Mkr inklusive överskottsmedel från SPP på 16,1 Mkr och till 60,2 Mkr (53,7 Mkr) exklusive SPP
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 13,77 kr inklusive över- skottsmedel från SPP och till 11,79 kr (9,25 kr) exklusive SPP