Delårsrapport 1, Q1 2000

 

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 292,9 Mkr (267,6 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 16,1 Mkr (13,3 Mkr)
  • Förvärv av Cronspisen Kakelugnar AB
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månaders- perioden uppgick till 11,34 kr (8,76 kr)
  • Styrelsen föreslår bolagsstämman återköp av egna aktier