Pressmeddelande

Svenska bolagsstyrningskoden

Efter de senaste dagarnas plötsligt uppkomna mediala debatt har nedanstående aktieägare i samråd med styrelsen enats om följande;

 

NIBE Industrier ABs styrelse kommer inom kort att inrätta en ersättningskommitté och en revisionskommitté. Vidare kommer vi att tillse att det i god tid inför Årsstämman 2025 finns en valberedning i NIBE Industrier AB med representanter även för de större institutionella ägarna.

 

Markaryd den 15 maj 2024

 

Nuvarande och tidigare styrelseledamöter och ledning genom Gerteric Lindquist, CEO i NIBE Industrier AB

Familjen Schörling genom Mikael Ekdahl, Styrelseordförande i Melker Schörling AB

 

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for issuers of shares. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 16.15 CET.