Pressmeddelande

NIBE Industrier AB (publ) utser Fredrik Erlandsson till Head of Corporate Communications och Investor Relations

Fredrik Erlandsson, nuvarande Kommunikationsdirektör och ansvarig för Investor Relations på Thule Group (publ), har utsetts till Head of Corporate Communications och Investor Relations och medlem i NIBE Industrier ABs ledning.

 

Fredrik har under de senaste 13 åren ingått i Thule Groups koncernledning och i den rollen varit central i arbetet med företagets ompositionering till ett globalt livsstilsföretag. Sedan börsnoteringen 2014 har Fredrik varit ansvarig för koncernens samlade kommunikationsarbete och prisbelönta IR-arbete. Innan han anställdes på Thule hade han flera roller inom företag och organisationer med ansvar för Public Affairs, opinionsbildning och PR i en bred internationell miljö.

 

Jag är mycket glad att välkomna Fredrik till NIBE och ser fram emot vidareutvecklingen av kommunikation och IR tillsammans med honom” säger Gerteric Lindquist, VD och Koncernchef för NIBE Industrier“.

 

”Jag vill samtidigt passa på att rikta ett riktigt stort tack till Christel Fritiofsson som varit IR-ansvarig för NIBE Industrier AB ända sedan börsintroduktionen 1997. Christel har arbetat på NIBE hela sitt yrkesverksamma liv i varierande positioner och passerade i somras 45 års anställning, av vilka vi varit kollegor i nästan 40. Överlämnandet av IR-funktionen till Fredrik kommer att bli en naturlig och harmonisk stafettväxling eftersom Christel visserligen successivt kommer att dra ner på sin tidsinsats på NIBE men bland annat behålla sin roll som sekreterare i styrelsen”.

 

”NIBE är ett internationellt världsledande och expansivt företag inom energiteknik i flera olika former. Det är ett av de största företagen på Stockholmsbörsen och har haft en fantastisk utveckling under lång tid. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med Gerteric och övriga i NIBE för att ytterligare förtydliga och förstärka den externa bilden av företaget som det ledande publika svenska företag inom sin bransch, drivet av djup teknisk kompetens och kommersiella framgångar. Jag ser också fram emot att bli en del av den kultur som så tydligt bidragit till företagets framgång”, säger Fredrik Erlandsson.

 

Fredrik Erlandsson tillträder sin tjänst under sommaren 2024.

För mer information:

Gerteric Lindquist, CEO, Hans Backman CFO, Christel Fritiofsson IR-ansvarig +46 (0)433 27 30 00

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 januari 2024 kl. 08.00 CET. 


Klas-D-NIBE