Pressmeddelande

Klas Dahlberg går vidare till Hexpol

Klas Dahlberg, nuvarande Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions, har utsetts till ny VD och Koncernchef för Hexpol AB (publ) med tillträde senast den 1 juli, 2024.

 

Rekryteringsprocessen för efterträdaren till Klas Dahlberg kommer att inledas direkt efter den stundande jul- och nyårshelgen.

För mer information: Hans Linnarson, Styrelseordförande och Gerteric Lindquist, CEO,
+46 (0)433-27 30 00

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 19 december 2023 kl. 08.00 CET. 


Klas-D-NIBE