Pressmeddelande

NIBE förvärvar danska LS Control A/S

NIBE Industrier AB har förvärvat 70% av aktierna i danska LS Control A/S. Resterande 30% av aktierna förvärvas i två steg senast 2028.

LS Control utvecklar, tillverkar och säljer huvudsakligen elektronisk styrning och kontroll till ventilations-och värmepumpindustrin. Bolaget har även kunder inom medicinsk teknik, laboratorieutrustning och storkök. Bolagets sortiment består dels av kundunika produkter dels av ett standardsortiment.

 

Bolaget som grundades 1969 och bedriver sin verksamhet i Herlufmagle på södra Själland har 55 anställda samt sysselsätter ytterligare 30 personer hos samarbetspartners. LS Control har en årsomsättning på cirka 100 MDKK (ca 150 MSEK) och en rörelsemarginal som överstiger 15%.


  • ”Genom förvärvet kompletterar vi vår produktportfölj ytterligare inom styrning och reglering. Detta teknikområde bedöms vara av stor betydelse för att öka gruppens förädlingsvärde och kunna erbjuda våra kunder unika produkter i världsklass”, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.
  • ”Förvärvet av LS Control innebär också att NIBE Element får ytterligare möjligheter att erbjuda kompletta systemlösningar till sina kunder. Att den lokala ledningen kommer fortsätta leda LS Control ger också en extra trygghet”, fortsätter Gerteric Lindquist.
  • ”LS Controls långsiktiga position som en viktig och kvalificerad leverantör till marknaden stärks genom förvärvet”, säger LS Controls VD Per Nielsen.


LS Control kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och konsolideras i NIBE från och med 1 december. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en mindre del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00.


Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 november 2023 klockan 10.00 CET.