Pressmeddelande

Styrelseledamot Georg Brunstam har hastigt avlidit

Georg Brunstam var styrelseledamot i NIBE Industrier AB (publ) sedan 2003. Georg har varit en mycket uppskattad styrelseledamot och vän. Styrelsen och ledningen är tacksamma för hans engagemang och den tid vi fick tillsammans med honom. Våra tankar går till Georgs familj.

För mer information: Hans Linnarson, Styrelseordförande, +46 (0)433-27 30 00

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 september 2023 kl. 18.00 CET.