Pressmeddelande

NIBE förvärvar 77,5 % av aktierna i irländska CERAMICX

NIBE Industrier AB förvärvar 77,5 % av aktierna i Ceramicx Ireland Limited och resterande aktier ska förvärvas 2025.

Ceramicx är en ledande tillverkare av komponenter och system för infravärme. Företaget grundades 1992 och är baserat i West Cork i Irland. Ceramicx har en omsättning på 10 miljoner euro och en rörelsemarginal över 10 %. Mer än 90 % av försäljningen utgörs av export. Företaget sysselsätter cirka 100 personer.


– ”I och med detta förvärv kompletterar vi ytterligare vår produktportfölj inom industriell elvärme. Denna sektor bedöms vara i stark tillväxt tack vare samhällets mål att minska koldioxidutsläppen och minska beroendet av olja och gas”, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.


– ”Det är av stor betydelse att den lokala ledningsgruppen under ledning av företagets nuvarande VD Frank Wilson fortsätter att leda företaget”, tillägger Gerteric Lindquist.

Ceramicx blir en del av affärsområdet NIBE Element och konsolideras med NIBE från och med den 1 augusti 2023. Köpeskillingen är inte specificerad eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra endast en mindre del av NIBE-koncernen.

Mer information: Gerteric Lindquist, VD, och Hans Backman, CFO: +46 (0)433 27 30 00


Denna information lämnades av kontaktpersonerna ovan för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 16.15 CET.