Pressmeddelande

NIBE erhåller godkännande från Nederländerna avseende förvärvet av Climate for Life (CFL)

NIBE har nu erhållit nödvändigt godkännande från den nederländska konkurrensmyndigheten att förvärva 100% av aktierna i den nederländska koncernen Climate for life (CFL) och har också framgångsrikt genomfört samrådet med medarbetare.

Efter erhållandet av godkännandet från den nederländska konkurrensmyndigheten och genomförandet av samrådet med medarbetare kan förvärvet av CFL slutföras. Slutförandet av förvärvet förväntas ske den 25 juli 2023.

Bakgrund

Den 12 juli 2023 offentliggjorde NIBE att de hade ingått avtal om att förvärva 100 % av aktierna i CFL från nuvarande aktieägare inklusive majoritetsägaren Parcom och deras medinvesterare Smile Invest, villkorat av sedvanligt godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och genomförande av samrådsförfarande med medarbetare.

 

CFL kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske per den 1 augusti 2023, vilket är en månad före tidplanen.

För mer information: Gerteric Lindquist, vd och Hans Backman, ekonomidirektör, +46 (0)433-27 30 00


Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 juli 2023 kl. 15.00 CET.