Pressmeddelande

NIBE förvärvar 83% av aktierna i portugisiska Solzaima

NIBE Industrier AB har förvärvat 83% av aktierna i det portugisiska brasvärmebolaget Solzaima – Renewable Energy Equipment och kommer att förvärva resterande aktier senast 2028.

Solzaima har ett mycket brett produktprogram av framför allt pelletsprodukter tillsammans med vedeldade produkter för såväl sekundär som primär uppvärmning. Bolaget har en stark marknadsposition i Portugal men har även en upparbetad marknadsposition i Spanien och Frankrike.

Bolaget grundades 1978 och ligger i Agueda i Portugal, strax söder om Porto. Produkterna tillverkas effektivt i en nybyggd och mycket rationell produktionsanläggning på drygt 20.000 kvadratmeter som togs i drift sommaren 2020. Solzaima omsätter drygt 20 MEUR med en rörelsemarginal som klart överstiger 10% och har 200 personer anställda.


  • "Med förvärvet av Solzaima får vi på allvar in pelletsprodukter i vårt sortiment. Eftersom pelletsprodukter utgör den största delen av marknaden i Södra Europa kommer Solzaima att vara en viktig del för oss i vår framtida expansion. Med sin huvudsakliga försäljning på den Iberiska halvön kompletterar de oss också geografiskt på ett väldigt bra sätt, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.

  • "Solzaima har en stark ledning med lång erfarenhet från vår bransch. Det är glädjande att ha dem kvar som delägare under ytterligare en femårsperiod för att fortsätta och utveckla verksamheten tillsammans med oss, vilket är helt i linje med vår företagsfilosofi", säger Gerteric Lindquist.

Solzaima kommer att ingå i affärsområdet NIBE Stoves och konsolideras i NIBE från och med 1 september, 2023. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en mindre del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 juli 2023 kl. 8.30 CET.