Pressmeddelande

NIBE förvärvar nederländska koncernen Climate for Life (CFL)

NIBE Industrier AB har ingått avtal om att förvärva 100 % av aktierna i den nederländska koncernen Climate for Life (CFL) från nuvarande aktieägare inklusive majoritetsägare Parcom och deras medinvesterare Smile Invest.

CFL utvecklar, producerar och säljer energieffektiva lösningar inom områdena värme- och kylsystem, varmvattenberedning, ventilations- och klimatiseringsteknik och har en ledande ställning på den nederländska marknaden för bostäder och kommersiella byggnader. CFL har höga ambitioner i fråga om energineutralitet och är en välrenommerad aktör med imponerande kunskaper och ett starkt produkterbjudande inom segmentet varmvattenberedare, värmepumpar och ventilation.

Climate for Life bedriver verksamhet i Nederländerna och Belgien via dotterbolagen Itho Daalderop, Klimaatgarant och Exploitatie. Årsomsättningen uppgick 2022 till 221 MEUR (cirka 2 580 MSEK) med ett rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar (EBITDA) på 40 MEUR, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,1%. Under 2023 förväntas omsättningen och rörelseresultatet öka betydligt. Bolaget har sitt huvudkontor i Tiel i Nederländerna och har uppstått genom ett flertal förvärv och sammanslagningar. Dess ursprung kan spåras tillbaka till Daalderops grundande 1880.

 

  • ”Både CFL och NIBE är välkända aktörer inom området klimatlösningar med starka bakgrunder, likartade värderingar och kulturer samt långsiktiga engagemang i industrin. Bolagen har bred geografisk täckning och kommer tillsammans att bli en av de större leverantörerna av klimatlösningar i Europa. Genom den här affären förbättras våra möjligheter att förse fler kunder med innovativa och hållbara kvalitetsprodukter till överkomliga priser,” säger Gerteric Lindquist, vd för NIBE Industrier.

  • ”Dessutom kompletterar bolagens produkterbjudanden varandra. Vi är övertygade om att CFLs högkvalitativa sortiment har mycket stor potential inom vissa segment som NIBE för närvarande är underrepresenterade i.”

  • Bas Korte, vd för CFL; ”Sedan 2000 har vi fokuserat på att göra hemmen mer hållbara med hjälp av innovativa klimatlösningar. Vi har etablerat en stark position som leverantör av värmepumpar och ventilations- och varmvattensystem. Tillväxten vi uppnått under de senaste åren följer delvis ur en omfattande investeringsplan som vi lyckats implementera tillsammans med vår partner Parcom. Idag är vi redo för en ny, långsiktig tillväxtspurt. Vi var övertygade om att det var rätt tid att gå samman med en strategisk partner. I NIBE har vi hittat en perfekt partner med liknande engagemang för hållbarhet, företagskultur och långsiktig strategi som kan hjälpa oss att förverkliga våra ambitioner både i och utanför Beneluxländerna.

  • Willem-Jan Merckel, partner på Parcom; ”Under vårt partnerskap har CFL fortsatt sin starka tillväxt. Bolaget har investerat i en utbyggnad av sin produktionsanläggning i Tiel. Deras fokus på och investeringar i FoU har bland annat lett till introduktionen av en ny värmepump för bostadssektorn. Vi tror starkt på att NIBE är den rätta partnern som kommer att göra det möjligt för CFL att accelerera tillväxten och vi är övertygade om att CFL kommer att fortsatt spela en viktig roll i att bidra till ökad hållbarhet på bostadsmarknaden.”


Vd Bas Korte och ekonomidirektör David Eddes kommer att stanna kvar på sina befattningar för att säkerställa en smidig övergång, som ska ske mot slutet av 2023. De kommer därefter att fort­­-sätta att stödja CFL. Det är planerat att Kerst Algera tar över som vd och Ingmar den Blanken som ekonomidirektör den 1 januari 2024.

Affärens värde på 640 MEUR för 100 % av aktiekapitalet motsvarar en EV/EBITDA-multipel om 13.6x, baserat på förväntat EBITDA 2023 på 47 MEUR och utan hänsyn till potentiella synergier. NIBE kommer att finansiera transaktionen med redan tillgängliga medel.

En förutsättning för att affären ska kunna genomföras är att den godkänns av de berörda konkurrensmyndigheterna samt att lämpligt samråd med medarbetare sker. Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske per den 1 september 2023. Fram tills att godkännandet är klart och transaktionen slutförs kommer de två bolagen att verka självständigt.

Delphi och Lexence har varit juridiska rådgivare och ABN AMRO Corporate Finance och Mazars finansiella rådgivare till NIBE i samband med förvärvet.

För mer information:
Mer information kan lämnas av Gerteric Lindquist, vd och Hans Backman, ekonomidirektör, +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 12 juni 2023 kl. 08.45 CET.Climate for life
Koncernen Climate for Life har följt visionen om ”climate for life” i många år. Deras mål är att säkerställa att alla kan bo i bekväma, friska och energieffektiva hem. Denna vision uppnås genom att utveckla, producera och sälja energieffektiva lösningar inom områdena värme- och kylsystem, varmvattenberedning, ventilations- och klimatiseringsteknik. Climate for Life fokuserar inte endast på produkter, utan på integrerade systemlösningar. Innovationer som gör det möjligt att leva helt energineutralt. Koncernen Climate for Life finns i Tiel (huvudkontor), Schiedam och Zellik (nära Bryssel) och hade en omsättning på 221 MEUR 2022.

Parcom
Parcom, grundat 1982, är ett nederländskt investeringsbolag som hjälper entreprenörer och ledningsgrupper att fullfölja deras ambitioner och stöttar dem under perioder av hållbar tillväxt eller transformation. Parcom förenar en grundlig och sund analys med pragmatiska och kreativa lösningar. Parcom tror på att människor gör skillnad och arbetar tillsammans med ledningsgrupper i sina partnerbolag. Parcom-teamet investerar för närvarande från Fond VI, med ett sammanlagt utfäst kapital på 775 MEUR.