Pressmeddelande

NIBE har beslutat att inte fortsätta utvärderingen av ett förvärv av hela eller en majoritet av Fujitsu General Limited

Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 28 februari 2023 är NIBE Industrier AB (”NIBE”) i en process att utvärdera ett potentiellt förvärv av hela eller en majoritet av Fujitsu General Limited. NIBE har idag beslutat att inte fortsätta denna utvärdering. Ytterligare kommentarer i detta ärende kommer inte att lämnas.

For more information: Gerteric Lindquist CEO and Hans Backman CFO +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 08:00 CET.