Pressmeddelande

Kommentar till spekulationer i media

NIBE Industrier AB (“NIBE”) har noterat spekulationer i media kring bolagets potentiella intresse i Fujitsu General Limited, och bekräftar härmed att NIBE är i en process att utvärdera ett potentiellt förvärv av hela eller en majoritet av Fujitsu General Limited.

Processen och diskussionerna är i ett tidigt stadium, och det finns ingen garanti att någon transaktion kommer att genomföras, och i sådant fall på vilka villkor. Ytterligare information kommer att lämnas om och när det bedöms lämpligt.

För mer information: Gerteric Lindquist CEO and Hans Backman CFO +46 (0) 433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 08.30 CET.