Pressmeddelande

NIBE förvärvar 65% av aktierna i Miles Industries Ltd., Kanada

NIBE Group har förvärvat 65% av aktierna i det kanadensiska brasvärmebolaget Miles Industries Ltd. och kommer att förvärva resterande aktier senast 2026.

Miles Industries är ett familjeägt företag som grundades av Gary och Barbera Miles 1977. Idag är sönerna, Martin och Paul Miles, ägare till Miles Industries och även verksamma i bolaget sedan lång tid tillbaka. Miles Industries, som säljer sina produkter under det välkända varumärket Valor har under flera decennier byggt upp ett starkt återförsäljarnät i såväl Kanada som USA, vilket resulterat i en mycket stark och väletablerad marknadsposition i Nordamerika. Verksamheten bedrivs i Vancouver med cirka 80 anställda och bolaget omsätter cirka 75 MCAD med en rörelsemarginal som klart överstiger 10%.

"Det är med stor tillfredställelse vi idag kan meddela att vi har förvärvat 65% av aktierna i Miles Industries med produkter sålda under varumärket Valor, som är ett av brasvärmebranschens mest anrika och välkända inom premiumsegmentet i Nordamerika. Detta har åstadkommits tack vare familjen Miles passion för ständig utveckling av nya produkter tillsammans med fokus på långsiktiga kundrelationer”, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.

 

"Martin och Paul Miles kommer fortsätta att driva verksamheten vidare tillsammans med oss, vilket är helt i linje med vår företagsfilosofi", säger Gerteric Lindquist.


Miles Industries kommer att ingå i affärsområdet NIBE Stoves och konsolideras i NIBE från och med 1 januari, 2023. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en mindre del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den
13 januari 2023 kl. 18.10 CET.