Pressmeddelande

NIBE förvärvar ytterligare 41% av i Pacific Energy Fireplace Products Inc.


NIBE Group förvärvar ytterligare 41% av aktierna i kanadensiska brasvärmebolaget Pacific Energy Fireplace Products Inc. på Vancouver Island och blir därmed majoritetsägare i bolaget.

I början av 2021 förvärvade NIBE 10% av aktierna i det kanadensiska brasvärmebolaget Pacific Energy. Samtidigt ingicks ett avtal om att förvärva de återstående aktierna under 2022 respektive 2023.


Pacific Energy, som grundades redan 1978 av Paul Erickson, har sitt huvudkontor i Duncan, Vancouver Island, Kanada och har en stark och väletablerad position i Nordamerika samt en stabil försäljningsplattform i Australien. Bolaget har ett komplett sortiment av produkter för den nordamerikanska marknaden med tonvikt på vedeldade produkter men har även ett brett utbud av gaseldade produkter. Pacific Energy har idag en omsättning på cirka 50 MCAD med en rörelsemarginal som klart överstiger 10%. Verksamheten omfattar produktutveckling, produktion, försäljning och marknadsföring med totalt cirka 170 anställda.


"Det är med stor tillfredsställelse, som vi idag kan meddela att vi fått förtroendet att bli majoritetsägare i Pacific Energy och att de resterande 49% av aktierna i bolaget kommer att kunna förvärvas under första halvåret 2023. Avsikten med förvärvet är naturligtvis att ytterligare stärka vår marknadsposition i Nordamerika. Pacific Energy har ett mycket gott rykte på den nordamerikanska marknaden, vilket byggts upp under decennier tack vare Paul Ericksons passion för kaminer och eldstäder kombinerat med starka och långsiktiga kundrelationer”, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.


Produkterna säljs och marknadsförs under tre varumärken till ett antal större distributörer, som i sin tur bearbetar och säljer vidare till återförsäljare inom fackhandeln. Pacific Energy är huvudvarumärket med ett brett produktsortiment för ved och gas, True North är varumärket för ett vedeldat sortiment på mellanprisnivå och Town & Country ligger i premium-segmentet för gaseldade produkter.


"Den nuvarande ledningen kommer tillsammans med Paul Erickson att stanna kvar i företaget för att fortsätta driva verksamheten och samtidigt utveckla den ytterligare tillsammans med oss, vilket är helt i linje med vår företagsfilosofi", säger Gerteric Lindquist.


Pacific Energy kommer att ingå i affärsområdet NIBE Stoves och konsolideras från och med den 1 juli 2022. Resterande 49% av aktierna kommer att förvärvas under första halvåret 2023. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE Group.

För mer information:
Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 juli 2022 kl. 08.00 CET