Pressmeddelande

NIBE förvärvar italienska Argoclima

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 50% av aktierna i italienska Argoclima S.p.A. och resterande andel inom en femårsperiod.

Argoclima S.p.A, med huvudkontor i italienska Alfianello, grundades 1929. Bolaget är en italiensk tillverkare och distributör av värmepumpar och luftkonditioneringsprodukter. Årsomsättningen uppgår till cirka 100 MEUR med en rörelsemarginal på strax under 10%. Argoclima har idag cirka 200 anställda.

”Genom förvärvet kommer vi att få en betydligt starkare ställning på den snabbt växande italienska marknaden för värmepumpar genom att kombinera Argoclimas nuvarande sortiment under varumärket Argo med hela det värmepumpssortiment som säljs under varumärket NIBE”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

”Argoclimas ägare och tillika ledning, som fortsatt kommer att vara delägare, har den kunskap och branschkännedom som behövs för att ytterligare utveckla vår position i Italien och i övriga medelhavsregionen, där vi förväntar oss en stor ökning av efterfrågan på värmepumpar de kommande åren”.

”Att Argoclima och NIBE dels delar samma värderingar, byggda på långsiktigt och ansvarsfullt företagande, dels att de respektive produktsortimenten kompletterar varandra så väl, gör oss mycket entusiastiska inför den framtida utvecklingen”, säger Argoclimas koncernchef, Paolo Nocivelli.

Argoclima kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions. Konsolidering i NIBE kommer att ske från och med 1 juni 2022. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00. Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 18.00 CEST