Pressmeddelande

NIBE förvärvar engelska Go Geothermal

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 50% av aktierna i engelska Go Geothermal Ltd samt resterande andel inom en femårsperiod.

Go Geothermal Ltd, med huvudkontor i Newton Aycliffe i norra England, grundades 2006. Bolaget är en betydande distributör i Storbritannien av värmepumpar samt utrustning för att installera dessa. Under 2020 uppgick omsättningen till cirka 8,3 MGBP (cirka 100 MSEK) med en rörelsemarginal överstigande 10%. Go Geothermal har idag 13 anställda.

  • ”Genom förvärvet kommer vi att få en starkare ställning på den snabbt växande brittiska marknaden för värmepumpar, även med vårt varumärke CTC” säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.

 

  • ”Go Geothermals ledning, som fortsatt kommer att vara delägare, har den kunskap och branschkännedom som behövs för att stärka vår position i Storbritannien, där vi förväntar oss en stor ökning av efterfrågan på värmepumpar de närmaste åren”.

 

  • ”Vi är väldigt glada att kunna dela nyheten att Go Geothermal förvärvas av svenska Enertech. Vi tycker att tidpunkten är helt rätt för oss att införlivas med ett stort och respekterat varumärke i Europa” säger Tim Williams och Sean Sowden, Go Geothermal Ltd.

Go Geothermal Ltd kommer att arbeta med produkter under varumärket CTC inom svenska Enertech-gruppen och kommer därmed att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions. Konsolidering i NIBE kommer att ske från och med 1 september 2021. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den
26 augusti
2021 klockan 10:30 CET.