Pressmeddelande

NIBE förvärvar engelska Heat Trace Holdings Ltd

NIBE Industrier AB har förvärvat 100% av aktierna i det engelska värmekabelföretaget
Heat Trace Holdings Ltd.

 Heat Trace, som grundades 1974, utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk värmekabel till ett stort antal branscher. Verksamheten bedrivs i Helsby öster om Liverpool respektive Stockport söder om Manchester med 66 anställda. Det innovativa bolaget har ett flertal unika egenutvecklade produkter och är tekniskt ledande i världen för halvledarbaserade självreglerande värmekabel för höga temperaturer och effekter. Cirka 90% av bolagets produktion exporteras genom ett välutvecklat internationellt distributionsnät som också framöver kommer att vara viktigt för NIBE Element.


Heat Trace har en årsomsättning på cirka 10 MGBP (cirka 117 MSEK). Rörelsemarginalen, som idag ligger kring noll, kommer successivt att kunna förbättras genom de synergieffekter som erhålls i integrationen med NIBE.


- ”Genom förvärvet kompletterar vi vår produktportfölj ytterligare inom komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning. Värmekabel blir ett viktigt tillskott i vår produktportfölj för nya hållbara energilösningar”, säger Gerteric Lindquist, CEO NIBE Industrier.
- ”Det ger också en extra trygghet att nuvarande ledning kommer att fortsätta att leda bolaget.”
Heat Trace kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och konsolideras i NIBE från och med 1 maj, 2021. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00
Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 maj 2021 klockan 11.30 CET.