Pressmeddelande

NIBE förvärvar italienska Termotech

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 87,5% av aktierna i italienska Termotech S.R.L. samt resterande andel inom en femårsperiod.

Termotech, beläget utanför Milano, grundades redan 1990. Företaget designar, tillverkar och marknadsför elektrisk temperaturmätning som termoelement och motståndstermometrar inom ett stort antal olika branscher. Under 2019 uppgick omsättningen till cirka 50 MSEK med en rörelsemarginal klart överstigande 10%. Termotech har 23 anställda.


”Genom förvärvet kompletterar vi vår produktportfölj inom mätning och styrning och får ytterligare ett brohuvud på den viktiga italienska marknaden”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.


”Vi gör också bedömningen att Termotechs ledning, tillika fortsatta delägare, med sin kunskap och erfarenhet kommer att vara en tillgång för att också geografiskt och tekniskt bredda NIBE Elements affär inom mätning och styrning”.


Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och konsolidering i NIBE kommer att ske från och med 1 juli, 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00
Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande
den 2 juli 2020 klockan 12.00 CET.