Pressmeddelande

NIBE förvärvar nederländska Nathan Holding B.V.

NIBE Industrier AB har tecknat har tecknat avtal om att förvärva 51% av aktierna i nederländska Nathan Holding B.V. och resterande andel i två steg.


Nathan, som grundades 1984, är ett distributörsföretag för Benelux-länderna med specialisering på hållbara lösningar för uppvärmning och luftkonditionering. Verksamheten har en årsomsättning på cirka 50 MEUR (cirka 520 MSEK) med en rörelse­marginal på drygt 6%.


Verksamheten bedrivs i Zevenaar, Nederländerna och Nathan har sedan lång tid tillbaka varit distributör av värmepumpar från vårt tyska dotterbolag AIT Deutschland på den snabbt växande nederländska marknaden.


”Med Nathan stärker vi ytterligare vår marknadsposition på den europeiska värmepumpsmarknaden,
i synnerhet på den snabbt växande marknaden i Nederländerna men också i Belgien och Luxemburg”, säger Gerteric Lindquist, CEO NIBE Industrier.


”Samarbetet med AIT Deutschland kommer att fördjupas ytterligare men förvärvet kommer också att innebära intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter tillsammans med övriga bolag i gruppen.”


Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av berörd konkurrensmyndighet.

Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från den 1 april 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 11 februari 2020 klockan 19.45 CET