Pressmeddelande

NIBE förvärvar TIKI Group, Gorenjes serbiska verksamhet för tillverkning av varmvattenberedare

NIBE Industrier AB har förvärvat serbiska TIKI Group, som är en av Europas större tillverkare av varmvattenberedare, eftersom Gorenje-koncernen kommer att fokusera på sin kärnverksamhet med produktion och försäljning av hushållsapparater.

TIKI, som är Serbiens ledande tillverkare av varmvattenberedare, omsätter cirka 35 MEUR med en EBITDA på cirka 10% och har en stark marknadsposition i östra Europa. Bolaget grundades 1951 och har ingått som en del i Gorenjes företagsgrupp. Även om varmvattenberedare står för huvuddelen av försäljningen ingår också värmepumpar i sortimentet.

 

”Med TIKI stärker vi vår marknadsposition som en av de största tillverkarna av varmvattenberedare i Europa och vi får också tillgång till produktionskapacitet i Serbien. Samtidigt ökar vi vår marknadsnärvaro på nya intressanta marknader i östra Europa", säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.


"Ledningen kommer att kvarstå i sin helhet, vilket känns tryggt och det känns också bra att Gorenje kvarstår som OEM-kund samtidigt som NIBE erhåller varumärket TIKI”.

Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av berörd konkurrensmyndighet och besked kan förväntas runt årsskiftet.


Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från den 1 januari 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information:

Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 klockan 16.00 CET.