Pressmeddelande

NIBE förvärvar 50% av aktierna i turkiska ventilations- och luftkonditioneringsgruppen ÜNTES

NIBE Industrier AB har förvärvat 50% av aktierna i företagsgruppen ÜNTES som har sin bas i Ankara i Turkiet. NIBE har också slutit en överenskommelse om att förvärva resterande 50% av aktierna senast 2024.

Üntes är en av Turkiets ledande tillverkare av utrustning för ventilation och luftkonditionering avsedda för kommersiella, institutionella och industriella fastigheter. Üntes som omsätter cirka 38 MEUR med en rörelsemarginal klart över 10%, startades 1968 och har drygt 300 anställda. Üntes har, bland annat tack vare ett heltäckande sortiment, en stark marknadsposition i Turkiet men också en avsevärd exportförsäljning.


Sedan många år har Üntes ett väl fungerande samarbete med NIBEs italienska ventilations- och luftkonditioneringsbolag Rhoss. Üntes och Rhoss har sedan 2012 också ett ”joint venture” för tillverkning av chillers i Turkiet.

 

”Med Üntes tar vi ytterligare ett steg mot att även etablera oss som en marknadsledande aktör av intelligenta, hållbara och prestandastarka klimatiseringslösningar för större fastigheter samtidigt som vi ökar vår marknadsnärvaro på nya intressanta marknader”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.


”Det känns tryggt att Üntes ledning med VD Mehmet Sanal i spetsen fortsatt kommer att leda gruppen och att samarbetet med Rhoss nu har goda förutsättningar för att kunna intensifieras ytterligare”.


”Vi upplever detta som en industriellt riktig och långsiktigt bra lösning för båda parter. Tillsammans med Rhoss och NIBE har vi nu en mycket slagkraftig internationell organisation med ett mycket brett och gediget produktsortiment”, säger Mehmet Sanal, koncernchef för Üntesgruppen.


Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av turkiska konkurrensmyndigheten och besked kan förväntas runt årsskiftet.
Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från den 1 januari 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, Informationsansvarig NIBE Industrier AB: +46 0433-27 30 70

 

Denna information lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 12 november 2019 klockan 13.00 CET.