Pressrelease

NIBE förvärvar 51% av aktierna i Therm-X of California, Inc.

NIBE Industrier AB har tecknat har tecknat avtal om att förvärva 51% av aktierna i Therm-X of California, Inc. och har också option på att förvärva ytterligare 49%.

Therm-X, som grundades 1983, har idag 340 medarbetare i USA och Vietnam med huvudkontor i Hayward, Kalifornien. Verksamheten har en förväntad omsättning 2020 överstigande 60 MUSD (cirka 580 MSEK) med en förväntad rörelse­marginal överstigande 10%.


Therm-X är en vertikalt integrerad utvecklare och tillverkare av temperatursensorer, värmeelement och processkontrollsystem för halvledar­industrin liksom för övrig avancerad industri med produkter som kräver noggrann temperaturreglering.


- ”Therm-X representerar ytterligare ett steg i vår strategi att etablera oss som en av de ledande leverantörerna till den viktiga halvledarindustrin som är en viktig tillväxtmarknad med god efterfrågan på högteknologiska lösningar”, säger Gerteric Lindquist, CEO NIBE Industrier.


”Therm-X närhet till Silicon Valley med dess utvecklingscenter för halvledarindustrin kombinerat med våra andra nordamerikanska enheter såsom BriskHeat och Heatron, vilka redan är aktiva i denna marknad, kommer att innebära intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter.”


”Det ger också en extra trygghet att Therm-X nuvarande ledning, med Dan Trujilo som CEO och Phil Quinton som utvecklingsansvarig, kommer att fortsätta att leda bolaget.”


Therm-X kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och utgöra en del av den nordamerikanska verksamheten. Konsolidering i NIBE sker från den 1 november 2019. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen. Förvärvet är föremål för traditionellt myndighetsgodkännande vilket förväntas erhållas i början av november


För mer information:
Benny Torstensson, Informationsansvarig NIBE Industrier AB: +46 0433-27 30 70

Denna information lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 28 oktober 2019 klockan 08.00 CET.