Pressmeddelande

NIBE Group avyttrar Schulthess Maschinen AG och blir majoritetsägare i ett nytt ägarbolag tillsammans med schweiziska Helvetica Capital AG och deras schweiziska entreprenöriella investerare samt Schulthess Maschinen AGs VD, Thomas Marder och Finansdirektör Martin Keller

NIBE Group avyttrar genom sitt dotterbolag Schulthess Group AG, 100% av aktierna i Schulthess Maschinen AG (Schulthess) till ett värde av 150 MCHF på kassa- och skuldfri basis till det nya schweiziska ägarbolaget H.C. Holding Eta AG. NIBE Group kommer under de kommande tre åren att som majoritetsägare inneha 51% av aktierna i det nya ägarbolaget. Helvetica Capital AG och deras schweiziska entreprenöriella investerare kommer att inneha en betydande del och ledningen en mindre del av de resterande 49% av aktierna.

 

Försäljningspriset är i nivå med det bokförda värde som Schulthess Maschinen AG har i NIBE Groups balansräkning. Transaktionen kommer att belasta andra kvartalet med engångskostnader på cirka 3,5 MCHF men kommer i övrigt inte att ha någon egentlig effekt på NIBE Groups konsoliderade omsättning och resultat men den förstärker kassan med över 100 MCHF. Transaktionen kommer att vara helt genomförd under augusti 2019.

 

Schulthess Maschinen AG har varit ett dotterbolag inom NIBE Group sedan förvärvet av den börsnoterade schweiziska koncernen Schulthess Group AG i april 2011, inom vilken det tyska marknadsledande värmepumpsbolaget Alpha Innotec utgjorde den största delen och därigenom var anledningen till förvärvet.

 

”Fastän varken tvättmaskiner eller torktumlare tillhör vår kärnverksamhet gjorde vi redan från början klart att vi skulle fortsätta att agera som en ansvarsfull långsiktig ägare fram till dess att vi kunde hitta en annan ägarstruktur med affärsprinciper och värderingar liknande våra egna, för att härigenom säkerställa bolagets långsiktiga utveckling”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Group.

 

”Tillsammans med Helvetica Capital AG och dess schweiziska entreprenöriella investerarplattform samt Schulthess Maschinen AGs VD, Thomas Marder och Finansdirektör Martin Keller bedömer vi att fundamentet till en framtida ny solid ägarstruktur är lagd. NIBE Group kommer att kvarstå som majoritetsägare i det nya holdingbolaget H.C. Holding Eta AG åtminstone fram till och med halvårsskiftet 2022, varefter vi avser att successivt avyttra vår ägarandel under en tre- till fyraårsperiod”, fortsätter Gerteric Lindquist.

 

”Vi är verkligen glada över att vara en del av ägarkretsen i Schulthess Maschinen AG, ett av de ledande schweiziska varumärkena i tvättmaskinsbranschen. Efter noggranna prövningar och överväganden tillsammans med NIBE Group och Schulthess har vi kommit fram till att den här ägarstrukturen är den mest relevanta under de kommande åren. Vi ser verkligen fram emot att aktivt kunna ta del i arbetet med Schulthess fortsatta tillväxt och utveckling. Genom att fortsätta bygga vidare på Schulthess välkända och utomordentligt starka varumärke och goda rykte i marknaden, ser vi fortsatt goda möjligheter för såväl produkterna som serviceverksamheten på den schweiziska hemmamarknaden men framförallt på den internationella marknaden för professionell tvättmaskinsutrustning”, säger Eric Gisiger, Managing Partner på Helvetica Capital AG.

 

”För att vara behjälpliga i realiserandet av denna tillväxt kommer vi att ta hjälp av och engagera industriella och tekniska experter inom vårt nätverk”, tillägger Eric Gisiger.

 

”Genom breddandet av Schulthess investerarbas och styrelsens sammansättning har en solid plattform lagts för en vidareutveckling av bolaget till en totalleverantör av tvätterilösningar. Detta skall åstadkommas genom att bredda produktsortimentet, såväl för privathushåll som till professionella tvätterier, genom att förse kunden med digitala serviceerbjudanden, göra bolaget mera internationellt exponerat, förstärka kundrelationerna och sträva efter ständiga förbättringar. Basen i detta arbete kommer att utgöras av Schulthess starka varumärke samt dess produkter och servicenätverk, vilka alla förknippas med hög funktionalitet, pålitlighet, hållbarhet och användarvänlighet”, säger Thomas Marder, VD och Martin Keller, Finansdirektör, Schulthess Maschinen AG.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-27 30 70

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 9 maj 2019kl. xx.00.