Pressmeddelande

NIBE förvärvar resterande 55% av aktierna i italienska ventilations- och luftkonditioneringsbolaget Rhoss S.p.A.

I november 2017 förvärvade NIBE Industrier AB (publ) 45% av aktierna i Rhoss S.p.A. som bedriver sin verksamhet i Codroipo, Italien. Genom förvärvet av de resterande 55% av aktierna i bolaget blir nu Rhoss ett helägt dotterbolag från och med januari 2019.

 

Företaget är en av Italiens ledande tillverkare av utrustning för ventilation och luftkonditionering avsedda för kommersiella, institutionella och industriella applikationer.Rhoss som startades 1968 har drygt 300 anställda och omsätter cirka 68 MEUR med en rörelsemarginal före avskrivningar på drygt 5%. Cirka 45% av omsättningen säljs på den italienska hemmamarknaden medan resterande del säljs till i huvudsak övriga marknader i Europa.

 

”Vi ökar tempot i vår satsning på klimatisering av större fastigheter och vår närvaro på denna intressanta marknad genom en egen plattform i Europa”,säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”När Rhoss nu blir ett helägt dotterbolag får vi också möjlighet att på sedvanligt sätt arbeta med en förbättring av rörelsemarginalen i verksamheten till att nå koncernens målsättning på 10% i rörelsemarginal inom en 18-24 månadersperiod.”


Rhoss S.p.A. kommer att konsolideras i NIBE Climate Solutions från och med 1 januari 2019. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-27 30 70

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 17 oktober2018 kl. 08.00.