Pressmeddelande

NIBE förvärvar EMIN Group med verksamheter i Turkiet och Serbien

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 51% av EMIN Group med verksamhet i Turkiet och Serbien och har köpoption på att förvärva ytterligare 29% år 2025.

 

EMIN, som grundades 1970, är ett verkstadsbolag med 340 anställda i verksamheter i Turkiet och Serbien. Bolaget omsätter cirka 14 MEUR (cirka 140 MSEK) med en rörelsemarginal överstigande 10%.

 

EMINs huvudprodukter är kopplingssystem för vätskor som säljs till tillverkare av energiutrustning. NIBE är EMINs största kund och svarar för mer än 50 % av omsättningen. Produktionen är mycket modern och högautomatiserad.

 

– Med förvärvet av EMIN kompletterar vi ytterligare sortimentet av komponenter och lösningar till den viktiga HVAC-sektorn. Vi får även tillgång till ytterligare intressanta länder för lågkostnadsproduktion i Turkiet och Serbien. På sikt är också dessa länder intressanta lokala marknader, säger Gerteric Lindquist NIBE Industriers koncernchef.

 

Det är mycket värdefullt och positivt att nuvarande ledning med CEO Bülent Tacsi kommer att fortsätta att leda bolaget som delägare.

 

EMIN kommer att ingå i affärsområde NIBE Element. Förvärvet förutsätter att vissa villkor är uppfyllda, bland annat godkännande från den turkiska konkurrensmyndigheten. Slutförande av förvärvet samt konsolidering beräknas kunna ske inom åtta veckor.

 

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information:

Benny Torstensson, Informationsansvarig NIBE Industrier AB: +46 433-273 070

 

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 20 augusti 2018 klockan 8.00.