Pressmeddelande

NIBE förvärvar EVONIC FIRES i Storbritannien

NIBE Industrier AB har förvärvat 51% av aktierna i CK Fires Ltd (känt under varumärket Evonic Fires) som ligger i Stratford-upon-Avon i Storbritannien och har köpoption på resterande 49% av aktierna senast 2026.

 

CK Fires Ltd grundades 2005 av Andy Cox. Företaget har cirka 35 anställda och en omsättning på 6 MGBP (cirka 70 MSEK) med en rörelsemarginal överstigande 10%.

Evonic Fires har ett brett sortiment av elektriska braskaminer och ett väl utvecklat återförsäljarnät med ca 250 fackhandlare i Storbritannien. Bolaget säljer även via distributörer i Irland, Spanien, Holland och USA.

 

Med förvärvet av Evonic Fires får NIBE Stoves ett eget bolag med fullt fokus på elektiska braskaminer på en klart växande marknad såväl i Storbritannien som i Europa och i Nordamerika, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef. Det känns också värdefullt och positivt att Andy Coxfortsätter att leda bolaget somdelägare.

 

Evonic Fires kommer att ingå i affärsområde NIBE Stoves och konsolideras i NIBE från och med 1 juli 2018.Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information:

Benny Torstensson, Informationsansvarig NIBE Industrier AB: +46 433-273 070

 

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 5 juli 2018 klockan 8.00.