Pressmeddelande

NIBE förvärvar Alfa Lavals verksamhet för fjärrvärme/fjärrkyla

NIBE Industrier förvärvar Alfa Lavals verksamhet som arbetar med centraler för fjärrvärme/fjärrkyla samt med centraler för tappvarmvatten för kommersiellt bruk. Produkterna har tidigare även sålts under de välkända varumärkena Cetetherm respektive Uranus som nu åter kommer att användas.

 

Den förvärvade verksamheten har cirka 60 anställda i Sverige (huvudsakligen i Ronneby), Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Finland, Storbritannien och Slovakien. Omsättningen var cirka 300 MSEK under 2017 med positiv rörelsemarginal.

 

”Med förvärvet får NIBE Climate Solutions ett högkvalitativt kompletterande produktsortiment med goda affärsmöjligheter samtidigt som det skapar synergier med NIBEs värmepumpar, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef. Det känns också värdefullt och positivt att såväl ledning som övriga anställda fortsätter sina anställningar i NIBE-koncernen.

 

”Verksamhetsresultatet har verkligen förbättrats under 2017”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Dock har vi dragit slutsatsen att verksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att utvecklas inom NIBE-koncernen. NIBE-koncernen är en stark aktör med dedikerat fokus på VVS-industrin – och värmeväxlarsystemen kommer att bli ett värdefullt komplement till deras nuvarande produktportfölj.”

 

Förvärvet beräknas att konsolideras i NIBE Climate Solutions från och med 31 maj 2018.

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 27 mars 2018 klockan 09.15.