Pressmeddelande

NIBE förvärvar 60% av aktierna i BriskHeat Corporation i USA

NIBE Industrier förvärvar 60% av aktierna i amerikanska BriskHeat Corporation. NIBE har också avtalat att förvärva återstående aktier i bolaget vid en senare tidpunkt. BriskHeat, beläget i Columbus Ohio, kommer att ingå i NIBE Element Nordamerika.

 

 

BriskHeat är världsledande vad gäller utveckling och tillverkning av så kallade värmejackor och levererar ytvärmesystem, styrning och tillbehör till ett stort antal kundsegment varav det största är halvledarindustrin men även komposit-, petrokemi- respektive plastindustrin är viktiga. Dessutom tillverkas ett antal speciella konsumentprodukter.

 

BriskHeat, som grundades 1949, har omkring 650 anställda, omsätter 39 MUSD (cirka 320 MSEK) och har en rörelsemarginal strax över 15%. Bolaget kommer att fortsätta sin verksamhet såväl med produktion och support i Columbus Ohio och i Vietnam, som med lager och säljkontor i Taiwan, Kina och Nederländerna.

 

BriskHeat representerar ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att bli den ledande leverantören av elektriska värmelösningar i världen, denna gång inom den viktiga och växande halvledarindustrin, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef.

 

Inom nämnda sektor har BriskHeat en betydande och växande kundkrets bestående av såväl maskintillverkare till halvledarindustrin som själva halvledarindustrin. BriskHeats närvaro i dessa och andra kundsegment kombinerat med NIBE Elements världsomspännande tillverkningsbas och utvecklingsresurser utgör en utmärkt grund för synergier och tillväxtmöjligheter i framtiden”.

 

Det känns också betryggande att Domenic Federico, bolagets nuvarande VD, liksom hela den övriga företagsledningen, fortsätter att leda bolaget, säger Gerteric Lindquist.

 

BriskHeat kommer att konsolideras i NIBE Element Nordamerika från och med 1 januari 2018.

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

 

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 15 januari 2018 klockan 08.00.