Pressmeddelande

NIBE förvärvar 60% av aktierna i Gaumer Company Inc. i USA.

NIBE Industrier förvärvar 60% av aktierna i amerikanska Gaumer Company Inc. NIBE har också avtalat att förvärva återstående aktier vid en senare tidpunkt. Gaumer, beläget i Houston Texas, kommer att ingå i NIBE Element Nordamerika.

 

 

Gaumer är en av Nordamerikas ledande utvecklare och tillverkare av elektriska värmelösningar inom kraftgenerering samt olja-, gas- och petrokemisk industri. Gaumers produktprogram består bland annat av värmepatroner, genomströmningsvärmare, gasuppvärmningssystem, kontrollpaneler samt kompletta värmesystem.

 

Gaumer, som grundades 1962, omsätter ca 25 MUSD, har en rörelsemarginal strax över 15% och drygt 115 anställda. Bolaget kommer fortsätta sin verksamhet i Houston, Texas med nuvarande ledning, Guarav Dhingra och Mark Crosby.

 

”Gaumer representerar ytterligare ett viktigt steg i vår strategi att bli den ledande leverantören av elektriska värmelösningar i Nordamerika, denna gång inom det viktiga segmentet för energi och kemi där NIBE tidigare saknat lokal närvaro i Nordamerika. Gaumers spännande produktutveckling kombinerat med NIBE Elements existerande aktiviteter i Europa inom motsvarande marknadssegment utgör en utmärkt grund för synergier och tillväxtmöjligheter i framtiden”, säger Gerteric Lindquist, CEO för NIBE Industrier.

 

”Det känns tryggt att Gaumers nuvarande ledning kommer att fortsätta leda företaget och att Gaumers huvudägare, Jack McClanahan, kommer sitta i styrelsen för bolaget och därigenom tillföra sin erfarenhet och strategiska kunskap inom Gaumers verksamhetsområde även de närmaste åren”, säger Gerteric Lindquist.

 

Gaumer kommer att konsolideras i NIBE Element Nordamerika från och med den 2 januari 2018.

 

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade delen av verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

 

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 18 december 2017 klockan 08 00.