NIBE förvärvar 45% av aktierna i italienska ventilations- och luftkonditioneringsbolaget Rhoss S.p.A.

NIBE Industrier AB har förvärvat 45% av aktierna i Rhoss S.p.A. som bedriver sin verksamhet i Codroipo, Italien. NIBE har också option på att förvärva de återstående 55% av aktierna i Rhoss.

Företaget är en av Italiens ledande tillverkare av utrustning för ventilation och luftkonditionering avsedda för kommersiella, institutionella och industriella applikationer.

Rhoss som startades 1968 har drygt 300 anställda och omsätter cirka 68 MEUR med en rörelsemarginal före avskrivningar på drygt 5%. Cirka 45% av omsättningen säljs på den italienska hemmamarknaden medan resterande del säljs till i huvudsak övriga marknader i Europa.

 

”Med Rhoss breddar vi ytterligare vårt sortiment för klimatisering av större fastigheter liksom vår närvaro på denna intressanta marknad”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Det känns tryggt att Rhoss ledning med VD Andrea Corradi i spetsen fortsätter att leda bolaget liksom att vi i styrelsen för Rhoss kommer att samarbeta med ledningen för den hittillsvarande ensamägaren Irsap S.p.A.”

 

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade delen av verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information:

Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

 

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08.30.