Kjell Ekermo slutar som Affärsområdeschef på NIBE efter 19 framgångsrika år

Efter 19 års anställning som Affärsområdeschef för NIBE Climate Solutions, har Kjell Ekermo beslutat sig för att avrunda sin tid på NIBE. Under Kjells ledning har affärsområdet vuxit från en omsättning på några hundra miljoner kronor till dagens cirka 11,5 miljarder kronor på rullande 12-månadersbasis.

”Att få leda en framtidsverksamhet i en så stark expansion under så många år har varit min absolut största professionella upplevelse”, säger Kjell Ekermo. ”Med ett femtiotal bolag spridda över en stor del av världen, är NIBE Climate Solutions idag en av de absolut ledande aktörerna inom sin bransch och har alla möjligheter till fortsatt expansion genom såväl fortsatt god organisk tillväxt som genom ytterligare förvärv”.

 

”Under många år har jag valt att satsa en mycket stor del av min tid på att leda affärsområdets expansion med stort fokus på god lönsamhet. När jag snart når 61 års ålder så önskar jag i framtiden att prioritera andra mer personliga värden i livet och avser att tillsammans med min fru flytta utomlands, vilket vi länge drömt om”, säger Kjell Ekermo.

 

”Samtidigt som jag har stor respekt för Kjells beslut att göra något helt annat i livet så var det med stort vemod som jag mottog detta oväntade besked. Under Kjells ledning har Affärsområdet NIBE Climate Solutions haft en alldeles enastående utveckling och utgör idag två tredjedelar av koncernens resultat”, säger Gerteric Lindquist, NIBE Industriers koncernchef.

 

Kjell Ekermo fortsätter att leda verksamheten under tiden som en efterträdare rekryteras.

 

Ytterligare information och kontakt
Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 14.30 CET.

 

NIBE Industrier

NIBE är en global koncern som utvecklar och tillverkar intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter. Detta bidrar till att våra kunder kan minska sin energikonsumtion och miljöbelastning. NIBE förser också marknaden med komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning samt styrning för industri och infrastruktur.

 

NIBE startades för mer än 65 år sedan i en region i södra Sverige, välkänd för sin företagsamhet. Genom målmedvetet arbete har NIBE vuxit till en internationell koncern, som 2016 hade en omsättning på 15,4 miljarder kronor och drygt 13 000 anställda.