NIBE förvärvar 65% av aktierna i det kanadensiska ventilationsbolaget Tempeff.

NIBE Industrier AB har förvärvat 65% av aktierna i Tempeff North America Ltd, som bedriver sin verksamhet i Winnipeg, Manitoba, Kanada. NIBE har också en option på att förvärva de återstående 35% av aktierna i Tempeff. Företaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions.

Tempeff är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter med mycket hög energiåtervinningsgrad avsedda för såväl kommersiella som institutionella och industriella applikationer, speciellt i kallare klimat.

 

Tempeff som startades 2008 har cirka 50 anställda och omsätter drygt CAD 10 miljoner (cirka MSEK 70) med en rörelsemarginal överstigande 10%. Försäljningen sker huvudsakligen på den kanadensiska hemmamarknaden men företaget har även en god tillväxt i USA.

 

Med Tempeff breddar vi vårt sortiment för klimatisering av större fastigheter och fortsätter tillsammans med amerikanska ClimateCraft, som förvärvades ifjol, vår expansion på den nordamerikanska marknaden", säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.

 

Det känns tryggt att Tempeffs ledning med grundaren och VD'n Garth Evans och General Manager Ken Smith i spetsen fortsätter att leda bolaget”.

 

Tempeff kommer att konsolideras i NIBE den 1 juni 2017.

 

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten endast kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 08.00.

NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

 

NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2016 hade en omsättning på drygt 15 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med cirka 13 500 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.