NIBE förvärvar 80 % av aktierna i HT S.p.A. i Italien

NIBE Industrier AB har köpt 80 % av aktierna i HT S.p.A., Susegana, Italien (”HT”). Företaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element.

HT, med huvudkontor i Susegana, Italien, har sedan 1978 producerat högteknologiska värmelösningar för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, livsmedelsproduktion, förpackningsindustrin och andra industriapplikationer. HT:s värmeproduktsortiment består av högeffektselement, PTC-element, specialelement och värmesystem.

 

HT har en produktionsenhet i Italien och två i Rumänien. Omsättningen 2016 uppgick till cirka 23 miljoner euro med en rörelsemarginal på 14 %. Företaget har cirka 330 anställda.

 

"Förvärvet av HT lägger ytterligare ett välkänt varumärke till vår europeiska komponentverksamhet, vilket kommer att ge NIBE-koncernen kostnadssynergier och affärsfördelar. Deras marknadsposition, tekniska ställning och kundbas kommer att vara ytterligare en plattform för lönsam tillväxt", säger Gerteric Lindquist, koncernchef och VD i NIBE Industrier AB.

 

Företaget kommer att drivas vidare under nuvarande ledning som utgörs av Costante Dall´Anese och Veniero Peroni. Både Costante Dall´Anese och Veniero Peroni kommer att vara kvar som delägare i HT. NIBE har option på att så småningom förvärva de resterande 20 procenten av HT S.p.A.

 

HT kommer att konsolideras in i NIBE-koncernen från den 1 maj 2017.

 

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten bara kommer att utgöra en liten del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB, +46 433-73 070

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 13.00.