NIBE förvärvar kanadensiska värmepumpsföretaget CGC Group of Companies Inc.

NIBE Industrier AB har förvärvat 50% av aktierna i värmepumpsföretaget CGC Group of Companies Inc., Ontario, Kanada, med optionsrätt att förvärva resterande 50% av aktierna senast våren 2022.

CGC som grundades 1995 har sitt huvudkontor i Mississauga, strax utanför Toronto och sin tillverkning i närbelägna orten Fergus.

 

Företaget har cirka 80 anställda, omsätter cirka 120 MSEK (18 MCAD) och har en rörelsemarginal på 19%. Under de välkända varumärkena Bulldog Heat Pump, Compax och Varipak riktar CGC sig framförallt mot kommersiella fastigheter.

 

Vi får nu ytterligare en plattform för värmepumpar avsedda för kommersiella fastigheter i Nordamerika och ser goda tillväxtmöjligheter såväl i Kanada som i USA, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE industrier.

 

Det känns verkligen inspirerande att få fortsätta arbetet med att utveckla CGC tillsammans med de nuvarande ägarna och grundarna Bill Browne och Bob Rutherford. Tillsammans har de mer än 70 års erfarenhet inom värmepumpsbranschen och de kommer att fortsätta leda företaget helt i enlighet med vår vanliga förvärvsmodell.

 

CGC kommer att och ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolideras från och med 1 februari 2017.

 

Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten endast kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 08.00.