Konkurrensverket ger klartecken för NIBEs förvärv av huvudparten av Enertech Group

Konkurrensverket har idag meddelat att de godkänner NIBEs förvärv av huvudparten av Enertech Group efter att ha genomfört den särskilda undersökning som meddelades den 29 november 2016. Tidigare har även Konkurrensmyndigheten i Tyskland givit sitt godkännande, varför förvärvet nu kan genomföras i sin helhet.

Som tidigare informerats omfattar förvärvet huvudparten av Enertech Group vilket innebär sex verksamheter i sex olika europeiska länder.

 

- Som vi sagt tidigare känns det logiskt att NIBE och CTC/Enertech nu går i armkrok för att skapa en ännu starkare internationell verksamhet inom hållbara och energieffektiva lösningar för uppvärmning och inomhuskomfort som kan konkurrera globalt. Förvärvet tillför också affärsområdet ytterligare stark teknisk kompetens, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier AB.

 

Den förvärvade gruppen har totalt cirka 460 anställda. Omsättningen uppgick 2015 till 72,7 MGBP med en rörelsemarginal på 4,8 %.

 

För mer information
Benny Torstensson, Informationschef NIBE Industrier: +46 433-73 070

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. kl 14 15.


Om Enertech Group

Enertech Group Ltd är ett brittisk privat holdingbolag som äger en grupp verksamheter som utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande produkter inom uppvärmningsteknik över hela världen. Den förvärvade företagsgruppen består av företagen CTC Ferro Fil AS (Norge), CTC Giersch AG (Schweiz), Enertech AB (Sverige), Enertech Belgium SPRL (Belgien) och Enertech Limited (UK) samt verksamheten i Enertech GmbH (Tyskland). Förutom CTC ingår andra kända varumärken som Enertech, Bentone, Giersch, Nu-Way, Electro-Oil, Parca, Osby-Parca och CTC Ferrofil. Enertech Group Ltd kommer att behålla sina dotterbolag i Belgien (Saint Roch), Australien och Nya Zeeland.