Konkurrensverket avvaktar med beslut kring NIBEs förvärv av huvudparten av brittiskägda Enertech Group

I pressmeddelande den 28 september 2016 meddelade NIBE Industrier AB att avtal slutits om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group som omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder. Det angavs vidare att transaktionen kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Tyskland, samt att besked kan förväntas komma under fjärde kvartalet.

Godkännande har erhållits från konkurrensmyndigheten i Tyskland medan den svenska konkurrensmyndigheten nu meddelat beslut om att genomföra en särskild undersökning för att närmare granska förvärvet.

Konkurrensverket anger i beslutet att det krävs ytterligare utredning och analys för att kunna ta slutlig ställning.

 


För mer information

Benny Torstensson, Informationschef NIBE Industrier: +46 433-73 070

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 29 november 2016 kl. 08.15.

 


Om Enertech Group

Enertech Group Ltd är ett brittisk privat holdingbolag som äger en grupp verksamheter som utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande produkter inom uppvärmningsteknik över hela världen. Den förvärvade företagsgruppen består av företagen CTC Ferro Fil AS (Norge), CTC Giersch AG (Schweiz), Enertech AB (Sverige), Enertech Belgium SPRL (Belgien) och Enertech Limited (UK) samt verksamheten i Enertech GmbH (Tyskland). Förutom CTC ingår andra kända varumärken som Enertech, Bentone, Giersch, Nu-Way, Electro-Oil, Parca, Osby-Parca och CTC Ferrofil. Enertech Group Ltd kommer att behålla sina dotterbolag i Belgien (Saint Roch), Australien och Nya Zeeland.