NIBE förvärvar FPI Fireplace Products International Ltd. i Kanada

NIBE Industrier AB har förvärvat 65% av aktierna i kanadensiska FPI Fireplace Products International Ltd. (FPI) med huvudkontor i Vancouver. De resterande 35% av aktierna omfattas av optioner och kan förvärvas i olika rater fram till 2022.

FPI grundades 1979 av Robert Little, som fortfarande är bolagets huvudägare. Verksamheten omfattar produktutveckling, produktion och marknadsföring med huvudkontor i Vancouver, Kanada samt ett säljbolag i Melbourne, Australien. Företaget har cirka 380 anställda och en omsättning på 90 MCAD (cirka 600 MSEK) med en rörelsemarginal på 13%.

 

”Det känns helt rätt att även affärsområdet NIBE Stoves får en plattform på den nordamerikanska marknaden i likhet med våra två andra affärsområden. FPI är en av de ledande aktörerna i vår bransch i Nordamerika och har ett komplett sortiment av produkter för gas, ved och pellets”, säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier.

 

FPI har ett väl utvecklat återförsäljarnät av fackhandlare i USA och Kanada. Genom det egna säljbolaget i Australien har FPI även skaffat sig en ledande position på denna marknad. Produkterna säljs och marknadsförs under välkända varumärken som Regency, Hampton och Excalibur.

 

”Robert Little har med sitt starka entreprenörskap och stora entusiasm skapat ett framgångsrikt företag och vi kommer att driva verksamheten vidare i samma anda tillsammans med honom och den nuvarande ledningen som också är delägare i bolaget”, säger Gerteric Lindquist.

 

FPI kommer att ingå i affärsområde NIBE Stoves och konsolideras i NIBE från och med 1 november 2016.

 

För mer information: Benny Torstensson, NIBE Industrier AB: +46 433-73 070

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 07.30.