NIBE förvärvar huvudparten av brittiskägda Enertech Group

NIBE Industrier AB har slutit avtal om att förvärva huvudparten av brittiska Enertech Group, grundat 1983. Förvärvet omfattar sex verksamheter i sex olika europeiska länder och kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions.

 

 

Den förvärvade gruppen har totalt cirka 460 anställda. Omsättningen uppgick 2015 till 830 MSEK (72,7 MGBP) med en rörelsemarginal på 4,8 %.

 

Bland många kända varumärken i den förvärvade gruppen är det mest välkända CTC, som har sin verksamhet i Ljungby sedan 1923.

 

"Det känns logiskt att NIBE och CTC/Enertech nu går i armkrok för att skapa en ännu starkare internationell verksamhet inom hållbara och energieffektiva lösningar för uppvärmning och inomhuskomfort som kan konkurrera globalt. Förvärvet tillför också affärsområdet ytterligare stark teknisk kompetens", säger Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier AB.

Den förvärvade företagsgruppen har ett brett sortiment av mark- och luft-/vattenvärmepumpar, solenergi- och biobränsleprodukter liksom traditionella olje- och gasbrännare. Försäljningen sker huvudsakligen i Europa.

 

"Enertech AB, som har tillverkningsenheter i Ljungby och Osby, är störst av de förvärvade företagen. De övriga ligger i Schweiz, England, Belgien, Norge och Tyskland. Verksamheterna kommer att drivas vidare där de finns idag”, säger Gerteric Lindquist.

 

Transaktionen kräver godkännande av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Tyskland, och besked kan förväntas komma under fjärde kvartalet.

 

För mer information

Benny Torstensson, Informationschef NIBE Industrier: +46 433-73 070


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 28 september 2016 kl. 12.00.

Om Enertech Group

Enertech Group Ltd är ett brittisk privat holdingbolag som äger en grupp verksamheter som utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande produkter inom uppvärmningsteknik över hela världen.

 

Den förvärvade företagsgruppen består av företagen

CTC Ferro Fil AS (Norge)

CTC Giersch AG (Schweiz)

Enertech AB (Sverige)

Enertech Belgium SPRL (Belgien)

Enertech Limited (UK)

Verksamheten i Enertech GmbH (Tyskland).

 

Förutom CTC ingår andra kända varumärken som Enertech, Bentone, Giersch, Nu-Way, Electro-Oil, Parca, Osby-Parca och CTC Ferrofil. Enertech Group Ltd kommer att behålla sina dotterbolag i Belgien (Saint Roch), Australien och Nya Zeeland.

 

 

www.enertech-group.com Länk till annan webbplats.