Kallelse till NIBEs årsstämma 2016

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

 

Benny Torstensson

Informationschef: 0433 - 73 000

 

Kallelse till Årsstämma (PDF)

 

Fullmakt till Årsstämma (PDF)

 

Registrering här