NIBE förvärvar resterande 40% av Stovax

NIBE Industrier AB har utnyttjat sin köpoption om att förvärva resterande 40% av aktierna i Stovax Heating Group Ltd i Storbritannien. NIBE förvärvade de första 60% av aktierna i bolaget i januari 2013.

Storbritanniens ledande brasvärmeföretag.

”Stovax har haft en mycket god utveckling under de senaste åren och är en viktig del i NIBE Stoves med sin storlek, sin starka ställning i Storbritannien och Irland samt sitt breda produktprogram för såväl ved som gas”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier.

 

”Vi har lärt känna Stovax som ett stabilt företag med en mycket kompetent och erfaren ledning som är till stor nytta för hela affärsområdet. Stovax har fortsatt goda möjligheter att som ett självständigt bolag med egna varumärken och egen produktutveckling kunna växa ytterligare på nya marknader utanför Storbritannien”.

 

Efter förvärvet av Stovax Heating Group är affärsområde NIBE Stoves den absoluta marknadsledaren på brasvärmeprodukter i Europa med tydliga ambitioner om fortsatt tillväxt under god lönsamhet.

 

Ytterligare information

Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070