NIBE förvärvar Heatron, Inc. i USA

NIBE Industrier AB har förvärvat 100 % av de utestående aktierna i specialelementtillverkaren Heatron, Inc., med säte i Leavenworth, Kansas, USA.

Heatron startades av den nuvarande ledningen 1986 och utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta specialelementlösningar baserade på tekonologierna för folieelement, tjockfilmselement och högeffektselement. De primära kunderna är verksamma inom högteknologiska marknadssegment som medicinteknik, flyg- och rymdindustri, 3D-skrivare och livsmedelsindustri.

 

Heatron har verksamhet i Leavenworth, Kansas och Erie, Pennsylvania. Företaget har 240 anställda med en omsättning på 30 miljoner USD och en vinstmarginal överstigande 10 %. Bolaget kommer även fortsättningsvis att driva verksamheten från de nuvarande anläggningarna i Leavenworth och Erie. Bolagets ledning förblir oförändrad och kommer precis som hittills att ledas av H.B Turner som VD.

 

"Förvärvet av Heatron, Inc. är ännu ett avgörande steg i vår strategi att göra NIBE Element till det ledande elementföretaget i Nordamerika. Heatron kommer att ge oss tillgång till dynamiska, men ändå stabila, nya marknadssegment samt kompletterande produktgrupper och ny teknik. Detta ger oss tillgång till ytterligare en plattform för lönsam tillväxt i Nordamerika", förklarar Gerteric Lindquist, VD och koncernchef för NIBE Industrier AB.

 

Heatron kommer att ingå i affärsområdet NIBE Element och konsolideras i NIBE från den 1 mars 2016.

 

För mer information

Benny Torstensson

Informationschef NIBE Industrier: +46 433-73 070