NIBE emitterar obligationer om 400 miljoner kronor

NIBE har genomfört ännu en framgångsrik emission av obligationer, denna gång om totalt 400 miljoner kronor inom ramen för sitt etablerade MTN-program. Programmet har en låneram om 3 miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Obligationslånet har en löptid om 3,5 år med förfall 3 juni 2019 och löper med en kvartalsvis kupong på 3-månaders Stibor +120 räntepunkter.

 

”Vi är glada över att kunna fortsätta använda vårt MTN-program på ett framgångsrikt sätt och ser det som en styrka att fortsatt ha tillgång även till denna finansieringskälla”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

Danske Bank var arrangör av obligationsemissionen och obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist, VD
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-73 076
e-mail: [email protected]

 

Hans Backman, Finansdirektör
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 34 69
e-mail: [email protected]

 

Informationen är sådan som NIBE Industrier är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2015 kl.16.00