NIBE förvärvar återstående 30% i Akvaterm i Finland

NIBE Industrier AB har idag slutit avtal om att förvärva de återstående 30% av aktierna i finska Akvaterm Oy. 2012 förvärvades 70%. Verksamheten ingår i affärsområdet NIBE Energy Systems.

– Vi har nu arbetat tillsammans med Akvaterm i knappt tre år och lärt känna företaget som en seriös samarbetspartner och uppskattad del i NIBE, varför det känns naturligt att vi nu fullbordar förvärvet, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB. Akvaterm passar också utmärkt in i NIBEs sortiment genom sin miljöprofil och goda kvalitet.

 

Akvaterm som ligger i Kokkola (Karleby) i finska Österbotten, grundades 1993.

 

Produktsortimentet består framför allt av ackumulatortankar samt kyl- och specialtankar som säljs till den nordiska marknaden och Storbritannien. Ackumulatortankar blir en allt viktigare del i uppvärmningssystemet med dess möjligheter till magasinering av energi oavsett om det är en värmepump, el, olja, gas, pellets eller sol som är energikällan.

 

Akvaterm har 48 medarbetare, omsätter cirka 7,5 MEUR och har en rörelsemarginal på drygt 15%.

 

 

Ytterligare information
Benny Torstensson, Informationschef NIBE Industrier: +46 433-73 070

Kimmo Pahkala, VD, Akvaterm Oy: +358 50 4007 430